پیرزن 73 ساله فاتح قله اورست شد

پیرزن 73 ساله اوایل ماه آوریل از كاتماندو به مرتفع ترین قله جهان صعود كرد، یك گروه چهار نفره ژاپنی او را همراهی می كردند.

0

سرویس خبر به دخت/

تامایی واتاناكوهنورد 73 ساله ژاپنی پیرترین زن جهان است كه روز شنبه باردیگر قله اورست را فتح كرد و بعد از یك دهه ركورد خود را شكست.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تامایی واتانابه كه اوایل ماه آوریل از كاتماندو به مرتفع ترین قله جهان صعود كرد، با یك گروه چهار نفره شامل نورییوكی موراگوچی كوهنورد ژاپنیو سه نفر دیگر همراه بود.

واتانابه در 16ماه مه سال 2002 كه به قله 8 هزار و 848 متری اورست صعود كرد؛ عنوان پیرترین زن فاتح اورست را از یك كوهنورد لهستانی گرفت.

‘مین بهادر شرچان’ از نپال پیرترین مرد فاتح اورست است. او در سال 2008 با سن 76 سال و 340 روز به این قله صعود كرد.

به گزارش ايرنا، حدود 3 هزار نفر تاكنون از این قله صعود كرده اند. ادموند هیلاری و تنزینگ نورگای در سال 1953 اولین فاتحان اورست بودند. هر ساله صدها نفر برای صعود از اورست سفر خود را در ماه آوریل آغاز می كنند./انتهای متن/

درج نظر