ضجه باید زد بر این “ضجه”

فیلم”ضجه” چند هفته قبل به دست مان رسید، یعنی هفته زن و روزهایی که باید از مادرها تکریم می کردیم…

4

سرویس اجتماعی به دخت/

 تلخ تر و سیاه تر از آن بود که بتوانیم در چنان روزهایی این فیلم  را  در سایت بگذاریم. اما واقعیتی که در خلال هر تصویر و کلمه این فیلم دیده می شود، تکان دهنده تر از آن است که بتوانیم  شما را از دیدنش محروم کنیم. اگربا دیدن فیلم  کام تان تلخ  شد و رنگ زندگی در چشمان تان سیاه، حق دارید. اما جز احساس تلخکامی  و اظهار تأسف، چه باید کرد؟ این مهم است:کاری باید کرد.

[jwplayer mediaid=”2590″]

/انتهای متن/

نمایش نظرات (4)