عشق یعنی…

عشق یعنی مراقب همدیگر باشید حتی وقتی از دست هم دلخورید.

1

سرویس زنگ تفریح به دخت/

/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)