عرفان حلقه (4)

مستر می گفت که همه ما انسان ها باید مراحل تکامل را طی کنیم و در چرخه های مختلف حیات زندگی کنیم تا به کمال مطلق برسیم و تا زمانی که به کمال نرسیم، این چرخه حیات توقف نخواهد کرد ومن گفتم ولی این موضوعی که شما دارد مطرح می کنید تناسخ است و اسلام و قران آن را کاملاً رد کرده است…

0

سرویس فرهنگی به دخت؛ نرگس م/

مستربه من گفت قرآن متعلق به 1400 سال پیش است و فقط نمی توان آن قرائت های قدیمی را از آن داشت. ما باید آن را به زمان و دوره خود قرائت کنیم .

گفتم : خوب شما کدام آیه و کدام سوره را این گونه تفسیر کردید.

گفت: من دقیقا نمی دانم و این ها را استاد طاهری کشف کرده اند.

بعد گفت: تو از کجا آنقدر مطمئنی که قرآنی که الان در دست ماست، همان قرآنی است که به پیامبر وحی شده ؟

گفتم: از آنجا که قرآنی که در موزه و به کتابت امیر المومنین است و تا به حال باقی مانده، با قرآنی که در دسترس ماست فرقی ندارد و از همه مهمتر خداوند خودش وعده داده که قرآن را از هرگونه تحریفی مصون نگاه می دارد.

 گفت: این ها همه اش نظر شخصی شماست و هر کس می تواند نظر خودش را داشته باشد، ولی من این گونه فکر نمی کنم. شما چطور به عنوان یک زن قبول می کنید که در قرآن خداوند به مردها اجازه چند همسری را داده است در صورتی که این موضوع از نظر انسانی و اجتماعی اصلا جایگاهی در این دوره ندارد و آیا این کار خود مردها نیست که چنین موضوعی را برای کسب لذت بیشتر در قرآن مطرح کرده باشند؟

از قضا من چند وقت قبل  با یکی از دوستانم راجع به همین موضوع بحث می کردیم و اوهم اعوذبالله خدا را نا عادل می دانست که چنین امتیازی را در اختیار آقایان قرار داده و زنان را کم ارزش کرده است . همان موقع من با تحقیق توانستم آیه مورد نظر را پیدا کنم که خداوند متعال صریحاً دستور داده که “اگر می خواهید این کار را انجام بدهید باید عدالت را میان آنها ( همسران تان) برقرار کنید که البته شما نمی توانید.”

یعنی خیلی واضح و صریح اعلام کرده که انسان معمولی نمی تواند چنین عدالتی میان همسرانش ایجاد کند و شرط انتخاب همسران دیگر برای مرد برپایی عدالت میان آنان است. پس در واقع این آیه به نظر عملا مردان را از این کار نهی می کند.

من همین موضوع را تمام و کمال در کلاس مطرح کردم .

بعد  خانم مستر گفت: من در مورد قرآن چیزی نمی دانم، پس نمی توانم بحث کنم.

گفتم: اگر نمی دانید پس برای چه آن را نفی می کنید و تنها حرف هایی را که از دیگران شنیده اید بدون تحقیق راجع به صحت آن نقل می کنید و ذهن دیگران را هم نسبت به قرآن منفی می کنید؟

این بحث هم به جایی نرسید. ولی یک حسن داشت که شاگردان همه به این نتیجه رسیدند که این خانم اطلاعاتش بسیار پایین است. درحالی که همه انتظار دارند کسی که مستر می شود باید قادر به جوابگویی به سوالات همه باشد.

البته در آخر کلاس مستر به من گفت که تو یک سوپر دانا هستی و قفل های ذهنیت مانع این سیر و سلوکت خواهد شد .

عرفان حلقه (3)

ادامه دارد…

 /انتهای متن/

درج نظر