مشاور امور زنان «ابتکار» تعیین شد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حکمی شهربانو امانی را به سمت مشاور خود در امور زنان و خانواده منصوب کرد.

0

سرویس خبر به دخت/

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حکمی شهربانو امانی را به سمت مشاور خود در امور زنان و خانواده منصوب کرد.

در حکم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به شهربانو امانی آمده است، جلب مشارکت بانوان در حفاظت از طبیعت و محیط زیست، توجه به محوریت خانواده در اصلاح شیوه‌های زندگی و الگوی مصرف، ارتقاء آگاهی‌ها و تقویت فرهنگسازی در این زمینه و بهره‌مندی از سرمایه اجتماعی عظیم دختران و زنان کشور از مهم‌ترین وظایف مشاور در امور بانوان محسوب می‌شود.

امید است با هماهنگی و همکاری معاونین محترم سازمان، رؤسای ادارات کل استان‌ها و برقراری ارتباط فعال با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در چارچوب وظایف سازمانی موفق باشید.

شهربانو امانی نماینده سابق ارومیه در مجلس شورای اسلامی بوده است.

 /انتهای متن/

درج نظر