تخلفات تلویزیون در حوزه حجاب و روابط نامحرم

شورای نظارت بر صداوسیما که چندی پیش تحلیلی را مبنی بر ضعف پرداختن به مقولات سبک زندگی در سریال‌های تلویزیونی در شش ماهه دوم سال ۹۱ منتشر کرده بود، اکنون در گزارشی جدید، موارد تخلف را در تمامی برنامه‌های سیما اعلام و منتشر کرد.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، شورای نظارت بر تلویزیون از میان موارد تخلفات، ۸۵۰۳ مورد تخلف را به شبکه یک، ۷۶۵۰ مورد را به شبکه دو سیما، ۸۴۶۱ مورد را به شبکه سه سیما و ۸۶۲۴ مورد تخلف را به شبکه تهران در برنامه‌های شش ماهه دوم سال ۹۱ اختصاص داد.

یکی از مهم‌ترین مبناهای بررسی عملکرد سازمان صداوسیما، میزان تقید خروجی‌ برنامه‌های سازمان به رعایت ضوابط رسانه‌ای و هنجارهای محتوایی است. مبنای این بررسی دستورالعمل «سیاست‌ها و ضوابط تولید، تأمین و پخش» است، که توسط سازمان صداوسیما تهیه و ابلاغ شده‌است.

شاخص‌های سبک زندگی در این گزارش «پوشش و حجاب»، «آرایش»، «نحوه تعامل و روابط افراد نامحرم»، «ناسزاگویی و الفاظ نامناسب»، «موسیقی‌های نامناسب و رقص»، «استفاده از خط و زبان بیگانه» است. بازه زمانی مورد بررسی دردر شبکه دو نیز هر شبانه‌روز ۸ ساعتِ پرمخاطب بوده‌است.

۸۵۰۳ مورد تخلف شبکه یک
در این راستا گزارش «بررسی روندی شاخص‌های سبک زندگی در شبکه یک سیما در شش‌ماهه دوم سال ۹۱» در شورای نظارت تهیه شده‌ است.

– نتایج

1. چنانچه در جدول فوق ملاحظه می‌شود، تعداد تخلفات شاخص‌های «آرایش» و «پوشش و حجاب» نسبت به دیگر شاخص‌ها بسیار زیاد است.

2. در بین گروه‌های برنامه‌سازی گروه‌های «تأمین‌برنامه» و «سریال‌های تلویزیونی» در خصوص هر شش شاخص بیشترین تخلفات را داشته‌اند.

3. در بین ساختارهای برنامه‌سازی بیشترین تعداد تخلفات تقریباً در همه شاخص‌ها مربوط به ساختارهای «نمایشی» و «خبر» بوده‌ است.

 /انتهای متن/

درج نظر