تشکیل گردان جهاد نکاح در سوریه

خبرگزاری شام تایمز از تشکیل گردانی موسوم به جهاد نکاح در سوریه خبر داد.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از ايرنا شام تايمز نوشت: پس از بحث و جدل در باره موضوع جهاد نکاح در سوریه، یک زن که خود را فرمانده گردان “زنان مجاهد” در سوریه، و” ملکه جنگجویان” نامیده، بیانیه این گردان با عنوان “نشاط نکاح” را قرائت کرد.

برخی سایت های متعلق به معارضان سوری، ویدیویی را پخش کرده اند که در آن این فرمانده زن، معروف به “ملکه المحاربین” با استناد به آیاتی از قرآن کریم جهاد را در سوریه واجب می خواند.

این زن ادامه داده است: امروز همه از جمله کودکان مردان و پیرزنان، باید برای جنگ با نظام کافر سوریه و سقوط آن جهاد کنند.

وی افزوده است:تاسیس این گردان، برای مشارکت زنان در کنار مردان شریف سوریه ، برای آزاد سازی این کشور است.

وی گفته است: هر زنی که قادر به حمل سلاح است باید سلاح دست گیرد و کنار مردان بجنگد، و کسانی که نمی توانند سلاح در دست بگیرند باید در کارهای پشتیبانی مثل پختن غذا مشارکت کنند، و زنان دیگر نیز باید در جهاد نکاح که توسط علمای دین ثابت شده مشارکت کنند.

/انتهای متن/

درج نظر