زنان انگلیسی بیشترین آسیب را از سیاست‌های ریاضتی دیده‌اند

نتایج بررسی‌های انجام شده از سوی کمیسیون حقوق بشر انگلیس نشان‌ می دهدکه طرح‌های کاهش بودجه در این کشور، قوانین برابری و عدالت را نقض کرده و در این میان زنان در معرض بیشترین آسیب‌ها بوده‌اند.

2

سرویس خبر به دخت/

به گزارش روزنامه دیلی‌تلگراف، کمیسیون حقوق بشر و برابری در انگلیس پس از 18 ماه بررسی طرح‌های ریاضتی و کاهش بودجه‌که در سال 2010 در انگلیس انجام شده، این طرح‌ها را ناقض قوانین عدالت و برابری اقشار در انگلیس دانست.

این کمیسیون در بررسی‌های خود دریافت که زنان، سالمندان و معلولین اقشاری بوده‌اند که بیشترین آسیب را از این طرح‌های ریاضتی دیده‌اند.

در میان طرح‌های تصویب شده در انگلیس، طرح افزایش سقف معافیت مالیاتی خانوارها که یکی از طرح‌های جنجالی در انگلیس بود، غیرقانونی تشخیص داده شده است.

 در بخشی از این گزارش   120 صفحه ای که با دستیابی به هزاران سند محرمانه دولتی تهیه شده ، آمده است که طراحان این برنامه‌ها هیچ تحلیل  جنسیتی انجام نداده‌اند و به همین جهت زنان قشری بوده‌اند که آسیب بیشتری دیده‌اند.

امروز هم وزارت کار و بازنشستگی انگلیس اعلام کرد که مستمری از کارافتادگی 500هزار معلول و ازکارافتاده در این کشور با هدف صرفه‌جویی در هزینه‌های داخلی، قطع می‌شود.

منبع : وفا/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)