۲۶ سال آشپزی یک زن سنی برای امام حسین(ع)

«ام عمرو بکر» یک بانوی عراقی سنی مذهب است که در منطقه “اعظمیه” واقع در جنوب بغداد زندگی می‌کند.

0

 سرویس خبر به دخت/

وی به مدت ۲۶ سال پی در پی برای امام حسین(ع) در مناسبت‌های عاشورا و اربعین در کسوت آشپزی خدمت کرده و با مشارکت و مساعدت فرزندانش مخارج خدمت به عزاداران حسینی را برعهده گرفته است.

/انتهای متن/

درج نظر