تصاوير همسر آتاترک با حجاب کامل

لطیفه خانم، همسر آتاترک رهبر لائیک ترکیه که قانون منع حجاب به فرمان وی به تصویب رسیده بود، خود در محافل عمومی با حجاب کامل حاضر می شد.

1

سرویس خبر به دخت/

 

 

 

 

 

/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)