میزان فوت مادران زیر ۱۵ سال بیشتر است

معاون مرکز آمار ایران گفت: سهم بارداری زنان کمتر از 15 سال در ایران ناچیز است ،اما میزان فوت مادران کمتر از 15 سال بیشتر از سایرین است.

0

سرویس خبر به دخت/

‌به گزارش به دخت به نقل از فارس،ذبیح الله قائمی امروز در نشست رونمایی از گزارش جمعیت جهان در سال 2013 گفت: بررسی وضعیت تأهل زنان کمتر از 15 سال بر اساس نتایج سرشماری سال‌های 85 و 90 نشان می‌دهد که جمعیت زنان ایران در سال 90 نسبت به 85 ، حدود 7.4 درصد رشد داشته است.

قائمی اظهار داشت: سهم بارداری زنان کمتر از 15 سال در ایران ناچیز است اما با توجه به آمارهای جهانی باید مراقبت لازم را انجام دهیم. به خصوص نسبت زنان کمتر از 15 سال دارای همسر در ایران کاهش پیدا کرده است.

معاون مرکز آمار ایران اظهار داشت: درصد فوت مادران کمتر از 15 سال بیشتر از سایرین است.

وی تصریح کرد: در این باره پیشنهاد می‌شود تا مطالعه و بررسی رو‌شهای اندازه‌گیری نرخ‌ بارداری‌های غیررسمی نوجوانان اعلام شود و راه‌کارهایی برای کاهش ازدواج قبل از 15 سالگی و همچنین راهکارهای منطقه‌ایی صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در تهران نسبت زنان زیر 15 سال دارای همسر 8 درهزار است در حالی که این رقم در سیستان و بلوچستان به 2 درصد نفر می‌رسد.

 /انتهای متن/

درج نظر