با یک مقدمه خوب و شاد شروع کنیم

قسمت پایانی ارتباط مؤثر را تا ان جا که در بضاعت من بود، باچند راهکار و کلید دیگر خاتمه می دهم .مسلما موارد و نکات لطیف بسیار دیگری هست که با دقت به آن می توان آنچه باعث ماندگاری یک ارتباط خوب و یا قطع ان می شود را پیدا کرد، همانها که ما در اصطلا ح مهارتها، به آن پلها و موانع ارتباط می گوییم.

9

سرویس ما و زندگی به دخت/

 

خطا های دیگران را چون خطا های خویش تحمل کن .

فنلون

  

 حال چند کلید دیگر که با آن می توان دسته کلیدی زیبا ساخت و با آنها روابط خود را به خصوص با فرزند و همسر لطافت بیشتر بخشیم.                                       

   -توجه به نیاز های دیگران وبرآورده کردن آن در حد توان. این توجه، ارتباط ما را با دیگران مؤثر وصمیمی می سازد.

-صحبت با دیگران را خوب شروع کنیم.یک مقدمه چینی مطلوب و شاد ، ما را در بر قراری ارتباط یاری می دهد.

-بر هیجانات خود مدیریت داشته باشیم.کنترل احساسات وهیجانات شدید ما را در ایجاد ارتباط خوب کمک می کند.

-از تن صدا و آهنگ مناسب استفاده کنیم تا زننده ویا خسته کننده ویکنواخت نباشیم. احساسات خود را صادقانه بیان کنیم تا بتوانیم امنیت واعتمادبیافرینیم.

-از پیشداوری وقضاوت بپرهیزیم،زیرا با عث جو بی اعتمادی شده و در نتیجه آمادگی افراد را برای گوش دادن وهمدلی سست نموده و ایجاد حالت تدافعی و مقاومت می کند که هرکدام از این عوامل مانع مهمی در ارتباط مؤثر می باشند.

کلام خود را با سخن امام سجاد (ع) به پایان می برم واز خداوندیاری می طلبم که توان درونی عملی کردن آنها را به همه ما عطا فرماید:

 

“خداوندا ،هر کرامت کمال نایافته که در من است کامل فرمای.

بار خدایا ، راستکاری بخش مرا تا که کسی را که با من ناراستی کند،

به اخلاص پاسخ دهم وکسی را که از من دوری گزیند،

 به نیکویی جزا دهم وکسی را که مرا محروم می دارد،

 به بذل واحسان بنوازم وبا آن کس که مودت بریده است ،بپیوندم.

و کسی را که از من به بدی یاد کرده به نیکی یاد کنم

 وخو بی را سپاس گویم واز بدی چشم پوشم.                                                       

خدا وندا رنج عیبجویی مردم را ، از من دور بدار.”

                                                     صحیفه سجا دیه ترجمه عبدالحمید آیتی،نیایش 0 2 

م.پ/انتهای متن/

نمایش نظرات (9)