یک زن، راننده جان کری در ژنو

جان کری عصر امروز تحت تدابیر شدید امنیتی وارد ژنو شد. انتخاب یک زن برای انتقال جان کری از فرودگاه به هتل از نکات قابل توجه سفر کری به ژنو بود.

1

سرویس خبر به دخت/

/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)