خطر مرگ زنان باردار بالای ۳۵ سال، 2.5 برابر می‌شود

مدیرکل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: سن بالاتر از 35 سال خطر مرگ مادران باردار را تا 5/2 برابر و سابقه بیش از چهار مورد بارداری نیز این خطر را تا 5/1 برابر افزایش می‌دهد .

0

سرویس خبر به دخت/

  محمداسماعیل‌ مطلق در نخستین کنگره ملی زایمان ایمن در همدان با بیان اینکه وزارت بهداشت بر اساس برنامه‌ پنجم توسعه باید در زمینه کاهش یاافزایش برخی آمارهای سلامتی کشور گام بردارد، اظهار کرد: از جمله مواردی که باید کاهش  آماری چشمگیری داشته باشد ، مرگ مادران و نوزادان در هنگام زایمان است.

وی افزود :  در حال حاضر امید به زندگی برای زنان در ایران 74 سال و  یکی از عوامل افزایش امید به زندگی در زنان ، سلامت مادران با افزایش زایمان فیزیولوژیک و طبیعی در کشور است.

مدیرکل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت عنوان کرد: در حال حاضر مرگ نوزادان صفر تا 30 روزه در کشور 15نفر در هر هزار تولد زنده و مرگ مادران22.8 نفر در هر 100 هزار تولد زنده است که باید به زیر 15 برسد .

وی همچنین گفت: افزایش فاصله بارداری اول پس از ازدواج  به روند انجام زایمان ایمن لطمه می‌زند وسن بالاتر از 35 سال خطر مرگ مادران باردار را تا 5/2  برابر افزایش می‌دهد .  سابقه بیش از چهار مورد بارداری نیز این خطر را تا 5/1 برابر افزایش می‌دهد.

منبع : فارس/انتهای متن/

درج نظر