بانوان ایرانی مسابقه به مسابقه بهترمی‌شوند

سایت فدراسیون فوتبال روسیه پس ازشکست۲بریک تیم ملی فوتسال بانوان ایران مقابل این تیم نوشت: بانوان ایرانی مسابقه به مسابقه بهترمی‌شوند.

0

سرویس خبر به دخت/

 سایت فدراسیون فوتبال روسیه پس از پیروزی 2 بریک تیم مقابل تیم  ملی فوتسال بانوان ایران دراولین روز ازرقابت‌های چهارجانبه این کشورنوشت: تیم فوتسال زنانروسیه به سختی توانست ایران راشکست دهد تا اولی نروز رقابت‌های چهارجانبه این  کشور را باپیروزی پشت سربگذارد.

نهایتا در  این مسابقه روسیه توانست مقابل ایران به پیروزی برسد.

منبع:فارس/انتهای متن/

Find the best travel and tours services from Pakistan to anywhere in the World with https://malikexpress.com/.

درج نظر