بانوان در حج امسال پیشی گرفتند

۵۲ درصد از ۶۴ هزار حاجی ایرانی شرکت‌کننده در حج تمتع سال جاری را بانوان تشکیل دادند.

0

 سرویس خبر به دخت/

32 هزار و 148 نفر معادل 52 درصد از حجاج کشورمان شرکت کننده در حج تمتع سال جاری را بانوان و 29 هزار و 508 نفر معادل 48 درصد دیگر را مردان تشکیل دادند.

همچنین، 57 هزار 884 زائر، معادل 96 درصد زائران متاهل و چهار درصد بقیه مجرد بوده‌اند.

بنابراین گزارش، فراوانی شغلی حجاج سال جاری عبارت بود از 42 درصد خانه‌دار، 16 درصد شغل آزاد، 15 درصد بازنشسته، 9 درصد کارمند، 6 درصد کشاورز و چهار درصد معلم.

از میان 64 هزار حاجی ایرانی امسال دو درصد نیز پزشک و پیراپزشک، یک درصد روحانی و یک درصد بیکار بو‌ده‌اند. بقیه حجاج نیز به ترتیب فراوانی زیر یک درصد شامل دارندگان مشاغل بازرگانی، استاد دانشگاه، نظامی، مهندس و دانشجو بوده‌اند.

در خصوص تفکیک سنی حجاج ایرانی حج 92 نیز باید گفت: شش هزار و 279 نفر معادل 10 درصد بالای 70 سال؛ 12 هزار و 812 نفر معادل 21 درصد، بین 60 تا 69 سال داشتند.

همچنین 20 هزار و 879 نفر معادل 34 درصد، بین 50 تا 59 سال؛ 16 هزار و 134 نفر معادل 26 درصد، بین 40 تا 49 سال؛ چهار هزار و730 نفر معادل 8 درصد، بین 30 تا 39 سال؛ 749 نفر معادل یک درصد، بین20 تا 29 سال؛ 39 نفر معادل زیر یک درصد، بین 10 تا 19 سال و 6 حاجی نیز زیر 10 سال سن داشته‌اند.

منبع: فارس/ انتهای متن/

درج نظر