زنی با اسم۱۶۱ کلمه ای

زنی انگلیسی برای تقویت کارهای مؤسسه خیریه ای که پس از مرگ پسرش تأسیس کرده، طولانی ترین نام را برای خود انتخاب کرد.

0

سرویس خبر به دخت/

 “داون مک مانس” زنی که در منطقه هارتپول انگلستان زندگی می کند،  پس از مرگ پسرش یک مؤسسه خیریه به نام ” رویای سرخ” را راه اندازی کرده است .  او می گوید که برای جلب حمایت بیشتر یک نام با ۱۶۱ کلمه را برای خود انتخاب کرده است .

این زن اعلام کرده که امیدوار است بتواند با وجود نام بسیار طولانی خود از گذرنامه جدید و همچنین حساب های بانکی که نیاز به نوشتن کامل اسم دارد استفاده کند.

او اول اسم خود را “Red” به معنای سرخ و نام فامیل خود را نیز به ” Dreams ” به معنای رویا تغییر داده است.

 

نام کامل و جدید این زن :

“Red Wacky League Antlez Broke the Stereo Neon Tide Bring Back Honesty Coalition Feedback Hand of Aces Keep Going Captain Let’s Pretend Lost State of Dance Paper Taxis Lunar Road Up Down Strange All and I Neon Sheep Eve Hornby Faye Bradley AJ Wilde Michael Rice Dion Watts Matthew Appleyard John Ashurst Lauren Swales Zoe Angus Jaspreet Singh Emma Matthews Nicola Brown Leanne Pickering Victoria Davies Rachel Burnside Gil Parker Freya Watson Alisha Watts James Pearson Jacob Sotheran Darley Beth Lowery Jasmine Hewitt Chloe Gibson Molly Farquhar Lewis Murphy Abbie Coulson Nick Davies Harvey Parker Kyran Williamson Michael Anderson Bethany Murray Sophie Hamilton Amy Wilkins Emma Simpson Liam Wales Jacob Bartram Alex Hooks Rebecca Miller Caitlin Miller Sean McCloskey Dominic Parker Abbey Sharpe Elena Larkin Rebecca Simpson Nick Dixon Abbie Farrelly Liam Grieves Casey Smith Liam Downing Ben Wignall Elizabeth Hann Danielle Walker Lauren Glen James Johnson Ben Ervine Kate Burton James Hudson Daniel Mayes Matthew Kitching Josh Bennett Evolution Dreams ” است.

منبع: روزگار نو/انتهای متن/

درج نظر