آمار تحلیلی ازدواج و طلاق در کشور

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، گفت: در پنج سال اخیر، از ۱۲.۵ طلاق در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج در سال ۱۳۸۷ به ۱۸.۱ طلاق در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج در سال ۱۳۹۱ افزایش را شاهد بوده‌ایم و به عبارت دیگر سرعت افزایش طلاق‌ها در مقایسه با ازدواج تقریباً ۱.۵ برابر شده است.

0

سرویس خبر به دخت/

 به گزارش ایسنا، علی‌اکبر محزون گفت: میانگین سن ازدواج در مناطق شهری از مناطق روستایی بیشتر است به طوری که در سالی که گذشت میانگین سن آقایان در ازدواج‌های ثبت شده در کشور 27.4 سال بوده که این شاخص برای مردان ساکن در نقاط شهری 27.7 سال و در نقاط روستایی 26.2 سال بوده است.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور افزود: میانگین سن خانم‌ها در ازدواج‌های ثبت شده در کشور نیز 22.1 سال بوده که در نقاط شهری 23.3 و در نقاط روستایی 21.5 سال بوده است.
وی استان‌های سمنان، البرز و تهران را به ترتیب با 28.6 ، 28.5 و 28.1 سال جزء سه استان اول از لحاظ بیشترین میانگین سن ازدواج آقایان که این شاخص در آن‌ها بیش از میانگین کشوری است، عنوان و اظهار کرد: کمترین مقدار این شاخص در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان و به ترتیب برابر با 25.1 ، 25.1 و 26.1 سال بوده است.
وی همچنین استان‌های دارای بیشترین میانگین سن ازدواج خانم‌ها را به ترتیب تهران با 25.0 البرز با 24.4 و سمنان با 24.2 سال که تفاوت آن‌ها در مقایسه با میانگین کشوری به مراتب بیشتر از تفاوت میانگین سن آقایان با میانگین‌های کشوری است عنوان و اظهار کرد: استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان رضوی به ترتیب با مقادیر 20.9 ، 21.1 و 21.1 سال دارای کمترین مقدار برای این شاخص می‌باشند.
محزون گفت: نرخ ثبت طلاق در سال‌های اخیر بین 1.7 تا 2.0 در هزار بوده، یعنی ثبت حدوداً 2 طلاق به ازای هر هزار نفر جمعیت و این میزان نشان می‌دهد که میزان ثبت طلاق در سال‌های اخیر با در نظر گرفتن تحولات حجم و ساختار جمعیت تغییر جزئی داشته است.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات و مهاجرت اظهار کرد: برای بهتر نشان دادن تغییرات ثبت طلاق در مقایسه با رویداد ازدواج از شاخص تعداد طلاق ثبت شده در مقابل هر 100 ازدواج استفاده شده است. وی افزود: بیشترین مقدار این شاخص به ترتیب در استان‌های تهران و البرز با رقم 35.0 و 28.6 طلاق در مقابل هر 100 ازدواج و کمترین مقدار آن به ترتیب در استان‌ها سیستان و بلوچستان و ایلام با رقم 4.9 و 9.2 طلاق در مقابل هر 100 ازدواج است.
محزون با بیان اینکه 14.1درصد از طلاق‌های ثبت شده مربوط به کمتر از 1 سال طول مدت ازدواج است، گفت: 49.7 درصد یا به عبارت دیگر، نیمی از طلاق‌های ثبت شده مربوط به کمتر از 5 سال زندگی مشترک بوده است.
وی در خصوص جمعیت زنان بدون همسر که قبلاً ازدواج را در زندگی تجربه کرده‌اند، گفت: براساس آخرین سرشماری که توسط مرکز آمار ایران انجام شده جمعیت زنان بدون همسر در اثر طلاق بیش از 440 هزار نفر بوده و جمعیت زنان بدون همسر به دلیل فوت همسر بیش از 2 میلیون و 300 هزار نفر گزارش شده است. بر این اساس می‌توان گفت از کل زنان بدون همسر که یکبار ازدواج را در زندگی تجربه بودند، 84.0 درصد بدون همسر در اثر فوت همسر و 16.0 درصد بدون همسر در اثر طلاق بوده که سهم مربوط به علت طلاق در سرشماری 1385 برابر با 11.8 درصد و در سرشماری 1375 برابر با 7.6 درصد بوده است.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات و مهاجرت افزود: جمعیت مردان بدون همسر در اثر طلاق نیز براساس نتایج آخرین سرشماری در حدود 214 هزار نفر و جمعیت مردان بدون همسر به دلیل فوت همسر نیز 332 هزار نفر گزارش شده است. بر این اساس می‌توان گفت از مردان بدون همسر که یکبار ازدواج را در زندگی تجربه بودند، 39.2 درصد بدون همسر در اثر طلاق و 60.8 درصد بدون همسر در اثر فوت همسر بوده که سهم مربوط به علت طلاق در سرشماری 1385 برابر با 31.9 درصد و در سرشماری 1375 برابر با 19.4 درصد بوده است.
محزون گفت: در دو سرشماری اخیر تعداد زنان مجرد قطعی – از لحاظ جمعیت‌شناسی یعنی زنانی که تا 50 سالگی ازدواج نکرده‌اند- از حدود 53 هزار نفر در سال 1385 به حدود 89 هزار نفر در سال 1390 یعنی تقریباً 1.7 برابر رسیده و تعداد مردان مجرد قطعی نیز با همان تعریف، از حدود 43 هزار نفر به حدود 62 هزار نفر یعنی تقریباً 1.4 برابر رسیده است.
/انتهای متن/
درج نظر