کنکاشی در رابطه دو جنس

رابطه بین دو جنس دختر و پسر از مسائل مهمی است که در بین گروه های مختلف از جمله عالمان دینی،کارشناسان تربیتی، پدرها و مادرها و مخصوصا بین خود دختران و پسران محل بحث است. دکتر ابراهیم فیاض عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و دانش اندوخته رشته مردم شناسی در این مورد نظرات جالبی دارد که در مجله پنجره مطرح شده است.

17

سرویس اجتماعی به دخت/
جوانی مرحله ای از زندگی انسان است که صفات ثانویه جنسی در آن ظاهر می شود. در مرحله کودکی و نوجوانی، فرد صفات ثانویه جنسی ندارد؛ به همین دلیل، در این دوران دخترها و پسرها با هم بازی می کنند، بدون این که فاصله ای میان خودشان احساس کنند؛ یعنی در این دوران اصلا مساله جنسی برای شان مطرح نیست. اما در دوره جوانی با ظاهر شدن صفات ثانویه جنسی این رفتارهای ساده و بی آلایش کودکان تغییر می کند. این تغییرات یک باره روی می دهد و صفات ثانویه جنسی به طور ناگهانی در آن ها بروز می کند و به همین سبب میان دختر و پسر فاصله ایجاد می شود و جامعه آن ها انشقاق می یابد. این فاصله شاید تا بعدها و حتی تا آخر عمر ادامه داشته باشد. در کشور ما برای این موضوعات اهمیتی قائل نمی شوند؛ اما مطالعه کردن در این زمینه و تحقیق درباره این موضوعات بسیار مهم است.
این موضوع که رابطه دو جنس چگونه مطرح شود بسیار مهم است و باید تحقیقات علمی در این ارتباط صورت گیرد. یکی از مشکلات بسیار مهمی که اکنون درباره موضوع جوانان در کشور وجود دارد، ارتباط میان دو جنس مخالف دختر و پسر است.
در دانشگاه هم در ارتباط میان دختر و پسر این مشکلات وجود دارد. نمی دانیم که رابطه شان را چگونه برقرار کنیم. اکنون گسستی در میان آنان قرار دارد.
برخی کارشناسان و افراد معتقدند که باید دانشگاه را تک جنسیتی کنیم. باید از این افراد پرسید که بعد از این کار چه اتفاقی می افتد؟ نتیجه آن همین دبیرستان های تک جنسیتی موجود است که هنگام تعطیل شدن دانش آموزان ، روابط دختر و پسر به بیرون از دبیرستان کشیده می شود و غالبا خودروهای بسیاری در این زمان در اطراف مدارس پراکنده هستند. خانواده ها یا نگرانند یا خودشان باید دختر و پسرشان را همراهی کنند. طبقات مرفه برای فرزندان خود سرویس مدرسه می گیرند. دختران کسانی که در فقر به سر می برند نیز در خیابان پراکنده می شوند و اگر عزت نفس نداشته باشند، ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید. متأسفانه این معضلات هم اکنون در جامعه وجود دارد. حتی غیر از پارک ها و  مراکز تفریحی، بعضی از مکان های مذهبی هم به جایگاهی برای ارتباط میان دختر و پسر تبدیل شده است، مثل نماز جمعه و جماعات و حتی مساجد.
مسلما روابط بین دو جنس مخالف فقط به دانشگاه محدود نمی شود، بلکه ممکن است به مسجد، نماز جمعه و یا مراکز مذهبی دیگر هم کشیده شود؛ یعنی ما هنوز نتوانسته ایم در این باره راه حل و راهکاری را پیش نهیم و رویکردی مناسب را اتخاذ کنیم. پس صفات ثانویه جنسی عامل ایجاد فصل است. این ایجاد فاصله مسائل مختلفی را به وجود می آورد که در مقابله با آن باید سیاست گذاری و برنامه ریزی  جنسی مناسب صورت گیرد. اگر نتوانیم سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب را انجام دهیم، مسائل و معضلات زیادی پیش می آید./انتهای متن/

نمایش نظرات (17)