دستکش آشپزخانه

آیا تاکنون دستکش آشپزخانه را خودتان درست کرده اید؟!

1

 سرویس هنر و زندگی به دخت/

موادلازم:

پارچه ی چهارخانه وپارچه ی ساده در رنگ های سفید، قرمز و کرم

پارچه ی آستری

پشم شیشه

کاموای قهوهای

مهره ی سیاه و قرمز

روبان

یک عدد دکمه ی منگنه با پارچه رنگ صورت برای بینی (برای هر دستکش)

  •      دکمه منگنه را از مغازه های لوازم خیاطی می توان در سایزهای دلخواه به وسیله کمی از پارچه­ی مورد نظر، تهیه کرد

روش تهیه

  •      روی دستکش:

از پارچه ی چهارخانه و پشم شیشه، مستطیلی به طول۳۴ سانتیمتر وعرض۲۰سانتیمتر، از هرکدام یک بارببرید و بالای آن را هلالی برش بزنید.

  •      پشت دستکش:

مربعی به ضلع۱۷ سانتیمتر از پارچه ی چهارخانه و پشم شیشه (۲بار) ببرید. بالای کار هلالی شود. برای جای انگشتان، مربعی به ضلع۱۵سانتیمتر از پارچه ی چهارخانه و پشم شیشه ببرید.

  •      سرآشپز:

مربعی به ضلع۱۵سانتیمتر از پارچه ی کرم رنگ۲بار ببرید و مطابق تصویر، الگوی سر را از داخل آن بسازید.

  •      دستها:

مستطیلی به طول۱۸سانتیمتر و عرض۱۰سانتیمتر از پارچه ی سفید ۴بار ببرید.

  •      کفه دست:

مربعی به ضلع۱۰سانتیمتر از پارچه ی کرم رنگ ۴بار ببرید.

  •      کلاه:

مستطیلی به عرض۱۰سانتیمتر و طول۲۰سانتیمتر یک بار از پارچه ی سفید ببرید.

  •      روی کار:

لباس را مطابق تصویر، ازپارچه ی سفید و قرمز ببرید. و روی پارچه چهارخانه، جلو دستکش نصب کنید.

  •      پشت کار:

جای انگشتان را روی هم قرار دهید و از پشت کار همراه با پشم شیشه چرخ کنید و لای دو مربع بگذارید و بدوزید.

اطراف سر را چرخ کنید، پشت کار را  کلیپ بزنید وکار را به رو برگردانید.

  •      کلیپ در اصطلاح خیاطی به برشی به صورت 7 گفته می شود که در فاصله قسمت بیرونی دوخت تا قسمت دوخته شده زده در فواصل مختلف چیده می شود تا اشکال دایره ای به راحتی به رو برگردند.

داخل آن را با پشم شیشه پرکنید.

چشمها و بینی  را بدوزید. کاموا را دور انگشتان بپیچید و با نخ ببندید و موها را بسازید، تعداد ۱۲تا از این موها، با چسب حرارتی روی سر بچسبانید.

دستها را مطابق تصویر چرخ کنید و درمحل خود بدوزید.

کلاه را بالای سر بچسبانید. درآخر، آستری را داخل دستکش کنید و پایین دستکش را سردوزی نمایید.

منبع: آشپزباشی شماره۵۲/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)