گروه همیار قالبی برای ارائه محصولات تولیدی زنان

زنان سرپرست خانوار می توانند زیر پوشش سازمان بهزیستی در استان تهران ، دستاوردهای تولیدی خود را در قالب گروه‌های «زنان همیار» به مردم ارایه کنند.

0

سرویس خبر به دخت/

ولی الله نصر  مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: زنان سرپرست خانوار زیر پوشش سازمان بهزیستی در استان تهران می‌توانند دستاوردهای تولیدی خود را در زمینه‌های مختلف در قالب گروه‌های «زنان همیار» به مردم ارائه کنند. گروه‌های زنان همیار از لحاظ مالی، دریافت وام و قرار گرفتن در چرخه اقتصادی از طریق بهزیستی به طور کامل حمایت می‌شوند.

 نصر  افزود: زنان بی‌سرپرست و بد سرپرست نیز می‌توانند در قالب گروه‌های همیار، محصولات خود را به مردم معرفی کنند.

وی گفت: بانوانی که پیشه یا حرفه خاصی را آموزش دیده‌اند، می‌توانند به شکل یک گروه منجسم با یکدیگر کار کنند.به عنوان مثال، زنانی که مهارت‌های آشپزی را آموزش دیده‌اند، می‌توانند با طبخ غذاهای سنتی و جدید، ‌محصولات خود را در مکان‌های مختلف عرضه کنند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه اولویت تشکیل گروه‌های همیار زنان با زنان سرپرست خانوار زیر پوشش سازمان بهزیستی است، گفت: زنان سرپرست خانوار دارای شرایط پذیرش در بهزیستی نیز پس از عضویت در این سازمان ‌می توانند در گروه‌های همیار زنان فعالیت کنند.

منبع: ایرنا/انتهای متن/

درج نظر