دنبال مقصر نگردیم

سلام، دوست دارم از دوستانی که با نظرهای مختلف خود، چه از دیدگاه انتقادی وچه از سر تشویق و مهر ، ازطریق سایت و غیر از آن مرا همراهی کرده اند، سپاسگزار ی کنم.

10

سرویس ما و زندگی به دخت/

زبانت را به گل سرخ تبدیل کن، تا عطرآمیز سخن بگوید.               گاندی.

در این فرصت می خواهم به چند کلید دیگر ، که به نظر می رسد استفاده از آن خیلی هم مشکل نباشد، ولی با تمرین و تکرار همیشه به یادمان می ماند، بپردازم.

1- پیامهای منفی غیر کلامی نداشته باشیم، پیام هایی مانند اخم کردن ، بی حوصلگی، قیافه خشمگین داشتن، خشونت نگاه و…

راستی هیچ وقت فکر کرده ای وقتی خودت با چنین حالت هایی در دیگران روبرو می شوی، چه احساسی داری و در اند یشه ات چه می گذرد؟

2- دیگران و اطرافیان را متهم نکنیم و مرتبا دنبال مقصر نگردیم.

خیلی از ما به طور نا خودآگاه و  به عنوان یک حرکت دفاعی از خود و رهایی از احساسات ناخوشایند و شاید نپذیرفتن مسئولیت انتخابها، تصمیم ها ورفتارهای خودمان، همه کمبودها، عدم موفقیتها ، نارساییها را به گردن دیگران می اندازیم و نقش خود را کمرنگ می بینیم و حرف هایی می زنیم مانند :

تقصیر تو بود که من…

تو باعث شدی که من…

اگه آن روز آنجا نمی رفت ،  اگه آن طور نمی گفت که من …

نادانی و جهل تو منو به این روز …

وخلاصه به نظرمان می رسد اندیشه، اراده، عقلانیت، رفتار و مسئولیت من در قبال آن چه پیش آمده، ناچیز می باشد.

3- به دنبال انتخاب زمان مناسب برای صحبت کردن باشیم و مدت صحبت را طولانی نکنیم.

ما در وضعیت های متفاوت مانند زمان شادی، خستگی، بیماری، اندوه و…رفتارهای مختلفی داریم .

4-  در بعضی از خواسته ها و نیاز های خود، ما می توانیم بدون مقصر شناختن و متهم کردن دیگران  با ضمیر “من” پیام و خواسته  خود را برسانیم . به این دو نوع گفتگو توجه کنید:

           نوع اول    –  مگه کری، صدای این تلویزیون را کم کن .

               –  صد بار بهت گفتم صدای این …را کم کن .

– با غرولند، بسرعت  به طر ف تلویزیون می روم، صدای آن را کم می کنم و می گویم: تو که حا لیت نیست.

و…

 

             نوع دوم – من امروز خیلی خسته ام ، لطفا صدای تلویزیون را کم کن .

 

یا در مورد دیگر این طور حرف می زنم:

–          هر وقت من کار دارم ، تو حرف زدنت می گیره. 

–          فعلا که نمی توانم ،حالا ببینم کی میشه، شاید یک وقتی گیر آوردم.                                                                    

و…                                                                                                      

اما شاید جملا ت بهتری بشود پیدا کرد . مثلا:

–          من امروز کار دارم، اگر ممکن است قرار صحبت را برای روز دیگر بگذاریم.و…

 

حتما شما عزیزان جملات وکلمات مناسب دیگری هم می توانید پیدا کنید، ممنون می شویم برای ما نیز بگویید.

 

زبانت را به گل سرخی تبدیل کن، تا عطرآمیز سخن بگوید .

م_پ/انتهای متن/

نمایش نظرات (10)