صدور مجوز مراکز مشاوره از سوی سازمان نظام روانشناسی آغاز شد

رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با بیان اینکه هر هفته کمیسیون‌های صدور مجوز مراکز مشاوره فعال هستند و پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، گفت: هر هفته تعداد قابل توجهی مراجعه کننده داریم که مجوز این مراکز مشاوره صادر می‌شود و کسی در نوبت نیست.

0

 سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از ايسنا عباسعلی اللهیاری افزود: هرکسی که با مراجعه حضوری به سازمان نظام روانشناسی تقاضای صدور مجوز مراکز مشاوره کند؛ پس ازطی فرآیند بررسی در کمیسیون‌ها، مجوز فعالیت وی صادرخواهد شد.

رییس سازمان روانشناسی و مشاوره با اشاره به اینکه در گذشته نیز این سازمان مجوز مراکز مشاوره را صادر می‌کرده است، گفت: از گذشته تا به حال مجوز 300 الی 400 مرکز مشاوره صادر شده است که مراکز مشاوره ازدواج نیز بخشی از آن ها هستند.

وزارت ورزش و جوانان مدارک ثبت‌نام‌کنندگان مراکز مشاوره را در اختیار نظام روانشناسی قرار نداده است.

وی با اشاره به اینکه مدارک افرادی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی صدور مجوز وزارت ورزش و جوانان ثبت نام کرده‌اند تا کنون به سازمان نظام روانشناسی تحویل داده نشده است، اظهارکرد: اگر وزارت ورزش و جوانان مدارک ثبت‌نام‌کنندگان را در اختیار ما قرار دهد نیازی به مراجعه دوباره این افراد نیست.

الهیاری با اشاره به اظهارنظر سازمان بهزیستی مبنی بر عدم توقف روند صدور مجوز توسط این سازمان، گفت: این امر خلاف قانون است و سازمان بهزیستی استناد به ماده 26 آیین‌نامه می‌کند که مجلس شورای اسلامی این ماده را رد کرده است و اگر هر سازمانی غیرقانونی مجوزی اعطا کند، سازمان نظام روانشناسی به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد و مطابق قانون محکوم خواهند شد.

 /انتهای متن/

درج نظر