رکورد تازه درآرایش صورت

دختر کره ای بعد ازدو سال حاضرشد آرایش صورت خود را پاک کند.

4

سرویس خبر به دخت/

بای دال می دختر ۲۰ساله کره ای  از ۱۴ سالگی شروع به آرایش کردن کرد . او از 18 سالگی تا 20 سالگی آرایش صورت خود را پاک نکرد و مدام بر روی صورت آرایش کرده خود آرایش کرد.  می  معتقد بود که برای اینکه در تمام لحظات زندگی زیبا به نظر بیاید، باید همیشه آرایش داشته باشد. اما این دختر 20 ساله پس از دو سال آرایش پیاپی به اصرار خانواده اش حاضر شد آرایش خود را پاک کند. به گفته پزشکان پوست وی به اندازه ۲برابر سن او پیرتر شده بود./انتهای متن/

نمایش نظرات (4)