زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایر بیمه شدند

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از بیمه زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایر خبر داد .

0

سرویس خبر به دخت/

نفریه با بیان اینکه به دلیل کمبود منابع مالی در بیمه اجتماعی 37 هزار زن سرپرست خانوار روستایی و عشایر مشکل ایجاد شده بود، اظهار داشت: در حال حاضر این مشکل برطرف شده و همه این افراد بیمه شده اند.

وی بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان را از مهم ترین اقدامات در سال جاری دانست و گفت: همه زنان سرپرست خانوار بین 18 تا 55 سال تا پایان سال بیمه تأمین اجتماعی می شوند.

منبع : وفا/انتهای متن/

درج نظر