منشور جديد ارزش ‌ها ناقض حقوق زنان مسلمان است

مركز فرهنگی اسلامی كبك كانادا با صدور بيانيه‌ای نسبت به تصويب منشور ارزش‌های كبک توسط پارلمان ابراز نگرانی كرد و اين اقدام را نقض برابری شهروندان دانست.

0

 سرویس خبر به دخت/

 به‌دنبال اعلام خبری مبنی بر بررسی طرح دولت كبك كانادا برای ممنوع كردن نشانه‌های مذهبی در مشاغل دولتی، هزاران نفر از پيروان اديان مختلف طی روز‌های گذشته تظاهرات و مخالفت خود را با تصويب اين طرح در پارلمان اعلام كردند.

در همين راستا، مركز فرهنگی ـ اسلامی كبك نيز با صدور بيانيه‌ای، «منشور ارزش‌های كبك» را ناقض برابری شهروندان عنوان و تاكيد كرد: ممنوعيت نمادهای مذهبی كه حجاب اسلامی نيز بخشی از آن به شمار می‌رود، نقض آشكار حقوق زنان مسلمان و مغاير با اصل برابری شهروندان است.

در ادامه اين بيانيه می‌خوانيم: افرادی كه پوشش اسلامی را بری خود انتخاب كرده‌اند، با تصويب اين طرح توانايی فعاليت در مشاغل دولتی و عمومی را از دست خواهند داد و اين به‌هيچ‌وجه با اصل برابری شهروندان مطابقت ندارد. بايد توجه كرد كه پوشش زنان مسلمان نه يك نماد مذهبی بلكه يك دستور مذهبی است و رعايت نكردن اين دستور، به مفهوم ارتكاب گناه است.

مركز فرهنگی ـ اسلامی كبك در پايان اين بيانيه با تاكيد بر اين‌كه موافق يك دولت «خنثی» در حوزه امور مذهبی است، متذكر شد: دولت خنثی دولتی است كه هيچ مذهبی را بر ديگری ارجحيت ندهد و همه پيروان را در يك رده قرار دهد. بنابراين ما كاملا موافق دولتی در استان كبك هستيم كه حقوق اقليت‌های مذهبی را رعايت كند و اجازه ندهد كه پيروان اديانی كه در اكثريت هستند از نظر حقوق شهروندی بر ديگر گروه‌ها برتری داشته باشند.

منبع:شفقنا/انتهای متن/

درج نظر