عروس و داماد بر سر مزار شهدا

حضور عروس و دامادهای جوان بر سر مزار شهدا سنت حسنه ای است که چندسالی در میان اقشار مختلف مردم مرسوم شده است

0

سرویس خبر به دخت/ 


/انتهای متن/

درج نظر