نامه کلاس اولی ها به معلم

این نامه را چند روز پیش مدیسا شوندی دانش آموز کلاس اول مدرسه ایران از تهران به دستمان داد تا نامه اش را روی سایت بگذاریم. مدیسا نوشته:

0

سرویس اجتماعی به دخت/

“خانم خطیبی ی شمارا خیلی دوست دارم

وشما هیچ وقت از یادم نمیرید

وشما عزیزترین آنسانه روی زمین هستید

از ترف مدیسا شوندی

ماچ ماچ “

 

 

مدیسا نماینده همه دانش آموزان و خانم خطیبی نماینده همه آموزگاران است و احساس مدیسا احساس همه نوآموزان .

قلب های کوچک  که نشانگر محبت زیاد است تقدیم همه معلمان دلسوز .

غلط نوشتن هیچ اشکالی ندارد. روزی همه این غلط ها صحیح می شوند. ننوشتن اشکال است.از معلم می آموزیم تا درست بنویسیم .دست همه آنان که اشتباه های ما را درست می کنند می بوسیم./انتهای متن/

درج نظر