مردم به حضور زنان در لیست منتخبین خود بها بدهند

دکتر ایراندخت فیاض دانش اندوخته روان شناسی و تعلیم و تربیت ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. از کاندیداهای دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده که به دور دوم راه نیافته است. نظرش را در مورد اهمیت افزایش تعداد نمایندگان زن در این دوره مجلس پرسیدیم و هم در باره نقش زنان به عنوان نیمی از رأی دهندگان در راه یافتن زنان نماینده به مجلس.

33

سرویس اجتماعی به دخت/

–         چرا حضور تعداد بیشتری از زنان نماینده در مجلس ضروری است؟

–         نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می دهند ومسائل زن و خانواده با مسائل اساسی جامعه در هم آمیخته است؛ مسائلی که فراجمعیتی محسوب می شود. حضور زنانی که مسائل صنف خودشان را از نزدیک لمس می کنند وبا آنها در گیرهستند، درمجلس ضرورتی روشن است . ما نیا ز به زنانی داریم که بتوانند مسائل زن وخانواده را بخوبی بشناسند، تجزیه و تحلیل کنند و این مسائل را در عرصه قانونگذاری مطرح و برایش راهکارهای قانونی پیدا کنند. بعد هم با احساس مسئولیت و دغدغه براجرای این قوانین نظارت داشته باشند و وضع زنان  را در جامعه بخوبی رصد کنند.

–         دیدگاهی هست که می گوید که ما برای پیگیری مسائل زنان و خانواده در مجلس نیازی به نمایندگان زن نداریم. مردان نماینده هم می توانند این کار را انجام دهند.

–         این حرف در صورتی درست است که انتخاب نمایندگان مرد برای مجلس ، انتخابی کاملا دقیق و مبتنی بر اصول اعتقادی و انقلابی باشد و مردان با رویکرد فراجنسیتی و متعهدانه مسائل حوزه  زنان را رصد و پیگیری کنند. درحالی که ما می دانیم که مردان با شاخص هایی دقیق برای نمایندگی مجلس انتخاب نمی شوند. از طرف دیگر تعداد زنان ما در مجلس بسیار اندک است، بطوری که از 290 کرسی مجلس به تعداد انگشتان دست هم کرسی هایی برای زنان اختصاص نمی یابد . بنابراین در جایی که بایستی مباحث تخصصی و عالمانه در کمیسیون های تخصص مجلس مطرح شود، ما با یک گرفتاری و خلأ جدی مواجه هستیم.

–         چه راهکاری برای رفع این خلأ به نظرتان می رسد؟

–         تنها راه این است که در شهرستان هایی که هنوز امکان انتخاب نماینده وجود دارد و انتخابات به دور دوم کشیده شده، مردم با یک نگاه فراجنسیتی به انتخاب نمایندگان خود بپردازند و به حضور زنان در لیست منتخبین خود بها بدهند.

–         مشخصا نقش زنان رأی دهنده  را در این زمینه چگونه ارزیابی می کنید؟

–         مسلما نقش دختران و زنان رأی دهنده در این زمینه نقشی محوری و اساسی است. آنها می توانند با انتخاب خانم ها، مسائل، مشکلات، گرفتاری ها وضعف ها یی را که در زمینه مسائل زنان و خانواده هست، به زنانی با درک بالا و توانایی و تخصص لازم بسپارند تا آنها با قانونگذاری مناسب  و نظارت درست بر قوانین این حوزه، راه رشد را برای زنان باز کنند و راه تعالی را برای خانواده هموار سازند.

با تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید. /انتهای متن/

نمایش نظرات (33)