حضور زن مسلمان با برقع در دادگاه انگلیس

یک قاضی انگلیسی با حضور یک زن مسلمان با پوشش نقاب در دادگاه موافقت کرد.

0

 سرویس خبر به دخت/

یک قاضی در انگلیس موافقت کرد تا یک زن مسلمان که پیش از این به دلیل پوشیدن برقع اجازه حضور در جلسات دادگاه را پیدا نکرده بود با پوشش کامل صورتش در دادگاه حاضر شود. این قاضی از یک پلیس زن خواسته بود تا به طور خصوصی هویت زن مسلمان را پیش از دادگاه تائید کند.

یک دادگاه در لندن ماه گذشته از این زن خواسته بود تا در حین حضور در صحن دادگاه نقاب خود را بردارد، چون قاضی از هویت او مطمئن نیست، اما این زن گفته بود که اعتقاداتش به وی اجازه نمی‌دهد در حضور مردان نقابش را بردارد. از این رو دادگاه به زمانی بعد موکول شد.

به نوشته روزنامه گاردین، وکیل این زن مسلمان در دفاع از موکلش گفته بود که او بر اساس مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مرتبط با آزادی مذهب می‌تواند برقع بپوشد و صورت خود را زیر نقاب پنهان کند و این حق در دادگاه نقض نمی‌شود.

دادگاه مذکور پیش از این نیز به شکایت یک زن مسلمان رسیدگی کرده بود که ادعا می‌کرد مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. این زن نیز با نقاب در دادگاه حاضر شده بود که قاضی از وی خواسته بود برای اثبات ادعایش نقاب خود را بردارد. پس از مخالفت زن با این خواسته دیوان عالی انگلیس رای داد که قضات می‌توانند در پرونده‌های مختلف در مورد پوشش نقاب زنان مسلمان در دادگاه‌ها خود تصمیم‌گیری کنند.

منبع :زنان پرس/ انتهای متن/

درج نظر