آمار عجیب از تعداد عروس کودک در هند

پژوهش سلامت ملي خانواده هند نشان مي دهد كه ۴۶ درصد از زنان بين ۱۸ تا ۲۹ سال هند قبل از سن ۱۸ سالگي ازدواج كرده اند و برآورد مي شود كه ۲۳ ميليون عروس كودك در هند باشد كه ۴۰ درصد عروس هاي كودك دنيا را تشكيل مي دهند.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت  به نقل از ايرنا، در سراسر دنيا ۶۰ ميليون دختر در كودكي به خانه بخت رفته اند كه حدود ۳۰ ميليون نفر از آن ها به جنوب آسيا تعلق دارند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، اگر روند كنوني ادامه يابد، بين سال هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰بيش از ۱۴۰ ميليون دختر در كودكي به خانه بخت مي روند كه دستكم ۱۸.۵ ميليون نفر از آن ها زير ۱۵ سال هستند.
بر اساس آمار سازمان غيردولتي جهاني بريك ترو(Breakthrough ) كه در مناطق هزاري باغ و گايا در ايالت بيهار و رانچي در ايات جاركند هند فعاليت مي كند، ۴۰ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله قبل از ۱۸ سالگي ازدواج كرده اند.
سازمان هاي غيردولتي فعال در اين حوزه، براي تغيير فرهنگ ازدواج زودهنگام و به رسميت شناختن حق زندگي و انسانيت دختران فعاليت مي كند.
اين سازمان ها سعي دارند فرهنگ مردان خانواده را كه معمولا درباره سرنوشت دختران تصميم مي گيرند، بالا ببرند.
سونالي خان قائم مقام رييس سازمان غيردولتي بريك ترو در اين باره مي گويد: اين زناني كه زود ازدواج كرده اند اغلب از خدمات اوليه سلامت محرومند و مرگ و مير مادر و كودك در مادران كم سن و سال زياد است.
بر اساس اطلاعات اين سازمان غيردولتي، در مناطق روستايي هند وضعيت بدتر است.
در ايالت جاركند ۷۱ درصد از دختران زير ۱۸ سال ازدواج مي كنند و اين آمار در مناطق شهري ۳۳ درصد است.
در مناطق روستايي ايالت بيهار، ۶۵.۲ درصد و در مناطق شهري اين ايالت ۳۷ درصد از دختران قبل از رسيدن به ۱۸ سالگي ازدواج مي كنند.

 /انتهای متن/

درج نظر