تنها امروز، روز تو نیست

روز ولادت حضرت معصومه روز دختر است، روز بهترین دختر است، اما این روز، تنها روز دختر نیست…

0

سرویس ما و زندگی به دخت؛ باران/

سلام ….دختر

تقویم می گوید دو سه روزی دیگر، روز توست
اما “باران” اینگونه نمی اندیشد…
من می گویم:
همه روزهایی که آدمی لبخند را
هوا عطر گل های بهار را
آسمان آفتاب را
پرنده پرواز را
دست های خسته و پر تلاش، گرما و شور را
چشم های غمبار و رو به تاریکی زل زده
امید را
دلهای فسرده
نور را
و زمین باران را
کم بیاورد
روز ظهور و آمدن توست
دختر
تو عصاره زیبایی های اراده کرده پرورد گاری!
در این دامگاه بغض و کینه و غم پروری، مبادا فراموشت شود، بال های تو به بال فرشتگان دوخته و گیسوانت با گیسوی بید مجنون بافته !
صبر از صبر تو
وقار از متانت تو
آرامش از نوازشگه امن آغوش تو
آغاز می شود
دختر….
اینهمه همهمه و ولوله که به پاست، از بابت سرما و یخبندانِ دل است….دلی که ترسیده است در هجوم بهمن سنگینِ تنهایی و سرگردانی روزگار
تو مبادا که بترسی
غلغل چشمه های رحمت
چشم به راه یک اشاره ابروی توست!
و سرود در گلو مانده ی بلبلان صبح گاهی آرزو به دل سلام تو!
سلام دختر
همه روز هایی که بیدار می شوی و آفتاب را انگیزه ی طلوع و تابیدن می بخشی، بر تو
مبارک
/انتهای متن/
درج نظر