حذف اتاق پرو از فروشگاه هاي عربستان

اين دستور تنها براي فروشگاه هايي صادر شده که فروشندگان آن مرد هستند. اما فروشگاه هايي که فروشندگان زن در آن فعاليت مي کنند، حق داشتن اتاق پرو را دارند.

0

 سرویس خبر به دخت/

به گزارش  به دخت به نقل از جهان  ، کميته “امر به معروف و نهي از منکر” سعودي دستور پلمپ کردن اتاق هاي پرو در فروشگاه هاي لباس عربستان را صادر کرد.

گفته مي شود بر اساس دستور صادر شده، از اين پس دختران و زنان عربستاني قبل از خريد لباس، حق پرو کردن آن را ندارند زيرا اساسا در فروشگاه ها نبايد اتاقي براي پرو کردن لباس زنان وجود داشته باشد.

کميته “امر به معروف و نهي از منکر” سعودي که مسئولان آن از افراطيون وهابي هستند، علت صدور چنين دستوري را جلوگيري از هرگونه فساد اخلاقي و يا سوء استفاده مردان از دختران و زنان عنوان کرده اند.

ناگفته نماند،‌ اين دستور تنها براي فروشگاه هايي صادر شده که فروشندگان آن مرد هستند. اما فروشگاه هايي که فروشندگان زن در آن فعاليت مي کنند، حق داشتن اتاق پرو را دارند.

بر اساس دستور صادر شده توسط کميته “امر به معروف و نهي از منکر” سعودي، فروشگاه هايي که فروشندگان آن زن هستند نيز بايد به اداره اماکن مراجعه کنند تا نيروهاي اداره اماکن بعد از بازرسي دقيق محل، از امنيت آن براي خريداران مطلع شوند و بعد از آن مجوز وجود اتاق پرو براي اين فروشگاه ها را صادر مي کنند.

 /انتهای متن/

درج نظر