مرد باید کفتر جلد باشد

راز توفیق زنان درسامان دادن خانه و خانواده و پای بند کردن مردان به خانه چیست؟ دکتر فرهمندپور رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در سلسله مباحثی به این سؤال پاسخ می دهد

5

سرویس اجتماعی به دخت/

زن باید دستگاه تولید محبت باشد. من مادربزرگی داشتم که ایشان سواد قرآنی داشت، یعنی فقط می‌توانست قرآن بخواند. حکیمه‌ای بود، یک روانشناس و متخصص علوم تربیتی بود که من تکه کلام‌هایش را محور نشست‌های آموزشی‌ام قرار می‌دهم.

قابل توجه زنانی که می‌گویند شوهر من رفیق‌باز است، قابل توجه زنانی که می‌گویند شوهر من ساعت 2 که از اداره تعطیل شد تا ساعت 9 شب معلوم نیست کجاست، مادربزرگ من می‌گفت زن باید شوهرش را کفتر تریاکی کند.

ما می‌گفتیم یعنی چه؟ می‌گفت کفتربازهای قدیم که کفتر در خانه نگه می‌داشتند، کفترها را جلد می‌کردند که جای دیگری نرود. چند روز کفتر را در قفس نگه می‌داشتند و هر غروب یک ذره تریاک به او می‌دادند تا این کبوتر معتاد می‌شد، بعد در قفس را باز و کبوتر را ول می‌کردند. کبوتر هم صبح تا شب می‌رفت، اما دم غروب هر کجا که بود برمی‌گشت، چون تریاکی بود.

مادربزرگ من می‌گفت زن باید مردش را کبوتر تریاکی کند، یعنی فضایی در خانه هست که مرد فکر می‌کند هیچ کجا این فضا را به او نمی‌دهد، کار می‌کند برای اینکه خرج این خانواده کند، مسافرت می‌رود، ولی می‌آید، جای دیگر رئیس است، مدیر است، قدرت و موقعیت دارد ولی به خانه می‌آید و مرغ تریاکی زنش می‌شود. زنهای ما متاسفانه مهارت این کار را ندارند.

مادربزرگ من می‌گفتند که مردها مثل گنجشک می‌مانند، باید در مشتت نگه شان داری، ولی حواست باشد که اگر شل بگیری می‌پرد و اگر سفت بگیری، نمی‌شود. باید بلد باشی چطور مرد را نگه داری.

به نقل از خبرگزاری دانشجو /انتهای متن/

نمایش نظرات (5)