گريه اردوغان برای دختر رهبر اخوان المسلمين

نامه محمد البلتاجی از سران اخوان المسلمين مصر به دخترش که در ناآرامي های اخير اين کشور کشته شده است ، موجب گريه نخست وزير ترکيه شد.

1

سرویس خبر به دخت/

 رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه که در برنامه اي در تلويزيون اولکه تي وي ترکيه شرکت کرده بود ، هنگامي که ترجمه نامه محمد البلتاجي به اسماء‌ دخترش پخش شد، گريست.

اردوغان در پاسخ به اين سوال که چه چيزي موجب شد ، وي تا اين اندازه ناراحت شود؟ گفت : من نيز مسائل مشابهي را تجربه کرده ام.
نخست وزير ترکيه که لحظاتی نتوانست صحبت کند، با اشاره به رنج هايی که فرزندانش سال ها پيش به علت فعاليت هاي وي تحمل کردند ، گفت : اين پدر ( محمد بلتاجي) نتوانست در مراسم نماز ميت دخترش شرکت کند. پختگی که من در اين نامه مشاهده کردم ، ديدگاه وی درباره آينده و جهان پس از مرگ مرا متاثر کرد. من اين سخنان را نه به عنوان نخست وزير ترکيه بلکه به عنوان يک شهروند عادی مي گويم.
منبع: باشگاه خبرنگاران/ انتهای متن/
نمایش نظرات (1)