لایحه کاهش ساعت کاری زنان بالاخره به کمیسیون اجتماعی مجلس رسید

لایحه کاهش ساعت کاری زنان پس از ماه‌ها این هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

0

 سرویس خبر به دخت/

به گزارش به دخت به نقل از فارس در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است : به منظور حمایت از زنان شاغل سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج و با توجه به تعدد نقش آن ها در خانواده (به عنوان همسر و مادر) و به تبع آن وظایف متعدد ناشی از نقش های یادشده و نظر به اهمیت و ضرورت برقراری تعادل بین این نقش ها و تطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی و برای ایفای شایسته وظایف مربوط و در راستای کاستن از زحمات و آلام زنان جامعه ، ” لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل “برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

براساس ماده واحده این لایحه ،ساعات کار هفتگی زنان شاغل (اعم از رسمی ،پیمانی و قراردادی)سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماری های صعب العلاج در دستگاه های اجرایی ماده(222)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389-و بخش غیر دولتی (مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی)با تایید مراجع ذی ربط ۳۶ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می شود.

 /انتهای متن/

درج نظر