افزایش مرخصی زایمان گامی مؤثر برای مقابله با تحدید نسل

رئیس بسیج جامعه زنان گفت: مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه و مرخصی تشویقی پدران می‌تواند به حل مشکل تحدید نسل در کشور کمک بسزایی کند.

0

 سرویس خبر به دخت/ 

به گزارش به دخت به نقل از فارس مینو اصلانی گفت: افزایش مرخصی زایمان مادران از چند جهت مورد نیاز خانواده‌ها است، از این جهت که فرزندان تا 9 ماه به لحاظ تأمین سلامت نیاز دارند که در کنار مادرشان باشند از طرفی هم کمکی به موضوع تحدید نسل است.

وی ادامه داد: افزایش مرخصی زایمان مادران می‌تواند وجهه تشویقی برای خانواده‌هایی داشته باشد که دغدغه عدم حضور در کنار فرزندان را دارند چراکه این مدت فرصت خوبی را در اختیار خانواد‌ه‌ها قرار می‌دهد که بتوانند مدت زمان بیشتری را در کنار فرزندان خود باشند.

رئیس بسیج جامعه زنان تصریح کرد: لذا با توجه به شرایط کنونی جمعیت کشور و مشکل تحدید نسل، از دولت جدید می‌خواهیم که تمهیداتی بیندیشد که روند اجرایی شدن مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران و مرخصی تشویقی پدران تسریع شود.

اصلانی تصریح کرد: با توجه به معضل تحدید نسل در کشور استفاده از مشوق‌هایی مانند افزایش مرخصی زایمان مادران و مرخصی تشویقی پدران گامی مؤثر برای حل معضل جمعیتی کشور است.

 /انتهای متن/

درج نظر