تقویت هوش هیجانی در پنج گام

گفتیم که می توانیم هوش هیجانی را تقویت کنیم. قدم اول در این راه را آشنایی با انواع هیجان های انسانی بود: خشم، اندوه، ترس، شادمانی، عشق، شگفتی و شرم. با این هیجان های اصلی و شاخه های فرعی آنها آشنا شدیم.

0

سرویس ما و زندگی به دخت/

گام دوم درتقویت هوش هیجانی خودآگاهی است. یکی ازاقدامات عملی بری غنا بخشیدن به خودآگاهی این است که هنگام هیجانی شدن از خود بپرسیم : “الان دقیقا چه احساسی دارم؟ آیا رنجیده ام؟ آیا حسودی می کنم؟ الان دقیقا چه فکری به ذهنم خطور کرده است؟”

پس از مدتی تمرین می فهمیم که همیشه برای واکنش نشان دادن نسبت به احساسات ، طرق مختلفی وجود دارد. هر قدرافراد برای پاسخگویی به یک هیجان،  راه های بیشتری را بدانند، زندگی پربارتری خواهند داشت.

گام سوم برای بسط خودآگاهی،  نوشتن حالات درونی است. بعد از چندین ماه نوشتن حالات روحی مختلف خود، می توانیم خود را در یک نمودار بررسی کنیم. مثلا می فهمیم که سال قبل در برابر یک مسأله چگونه عصبانی می شدیم و امسال چگونه واکنش نشان می دهیم.

گام چهارم درتقویت هوش هیجانی ایجاد  همدلی به عنوان یک توانایی اجتماعی و هیجانی مهم است. همدلی.یعنی درک احساسات دیگران و خود را درجای آنان فرض کردن و احترام گداشتن به تفاوت هایی که در احساسات افراد نسبت به مسائل مختلف وجود دارد. یعنی افراد را  آن طوری که هستند، نه آن طوری که من دلم می خواهد باشند، ببینم.

بالاخره گام پنجم در تقویت هوش هیجانی برقراری ارتباط با افراد دیگر است که این خود عنصری مهم در هوش هیجانی حساب می شود. برای این کار هر فردی باید تمرین کند که شنونده و پرسشگر خوبی باشد و میان آنچه دیگری انجام می دهد و آنچه می گوید، تمایز قائل شود و سعی کند که به جای رفتارهای نپخته ای مانند عصبانی شدن یا منفعل بودن ، راه های بالغانه تری مثل جسارت و جرآت ورزی را یاد بگیرد.

در قسمت  بعدی منتظر 10 توصیه عملی برای بهبود هوش هیجانی همراه با خودآزمایی هوش هیجانی باشید./انتهای متن/

 

درج نظر