افزايش احتمال تولد نوزاد دختر در زنان مبتلا به بيماري‌هاي قلبي

0

سرویس خبر به دخت/

نتيجه پژوهش محققان دانشگاه تبريز كه در كنگره جهاني قلب و عروق در دوبي اعلام شده است، نشان مي دهد بیش از 75 درصداز تعداد 216 كودك متولد شده از 200 زن باردار، دختر هستند. در حاليكه نرخ تولد نوزاد پسر و دختر در ايران 105 پسر در برابر 100 دختر است، اين ميزان در بين زنان باردار مبتلا به بيماريهاي قلبي 32 پسر در مقابل 100 دختر گزارش شده است.

ميانگين سني زنان باردار در اين پژوهش 29 سال گزارش شده است كه از اين گروه 64 درصد مبتلا به مشكلات دريچه قلب، 19 درصد مبتلا به كارديو ميوپاتي و 14 درصد نيز مبتلا به مشكلات مادرزادي قلبي هستند.

علت اصلي تغيير جنسيت نوزادان دختر در مادران مبتلا به بيماري قلبي بطور دقيق مشخص نشده و نيازمند انجام تحقيقات بيشتري است.

بيماريهاي قلبي – عروقي به عنوان اصلي‌ترين عامل مرگ ومير زنان در جهانسالانه باعث مرگ 8.6 ميليون زن مي‌شود كه اين نرخ در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي صنعتي گزارش شده است./انتهای متن/

درج نظر