زنان بحرینی با ماسک به خیابان می‌آیند

نیروهای رژیم آل خلیفه برای سرکوب قیام بحرینی ها از گازهای سمی خطرناک در خانه ها و خیابان ها استفاده می کنند.

1

سرویس خبر به دخت/

 نیروهای رژیم آل خلیفه در جدیدترین اقدامات برای مقابله با انقلابیون بحرینی از گازهای سمی به شکل گسترده در نقاط مختلف شهراستفاده می کنند. این نیروها در گشت زنی شبانه، این گازهای سمی را به داخل منازل مسکونی پرتاب می کنند. اثر این نوع گازهای سمی که بجای گاز اشک آوربکار گرفته می شود،  تا چندین روز باقی می‌ماند و استنشاق آن موجب استفراغ و آسیب به اعصاب صورت می‌شود.

زنان بحرینی برای بی اثر کردن این عوارض ناچار به استفاده از ماسک در خیابانها هستند. ضمنا جوانان بحرینی با سلاح‌های دست ساز  توانسته اند بخشی از این حملات را متوقف کنند./انتهای متن/

نمایش نظرات (1)