تصاویری وحشتناک از تصادف یک زن!

سر زنی چینی در تصادف مرگبار خودرویش به حالتی عجیب و دردناک در شیشه جلوی خودرو گیر کرد.

0

سرویس خبر به دخت/

 این تصادف در جنوب چین با برخورد با یک کامیون رخ داد که در آن دو خانم حضور داشتند.

منبع: راه دانشجو/انتهای متن/
درج نظر