نومزد ماری سرتق-3

گوش بگیر عمه، میان حرفم نپر… اعضا خانواده در سکوت مطلق به گفته های دکتر گوش می کردن, بعد از مدتی بالاخره یکیشون پرسید…

2

سرویس فرهنگی به دخت/

 –        جانم برایت بگوید که: همین چند وقت پیش تو بیمارستان خودم شاهد بودم که: … بالاخره دکتر وارد اتاق شد ، با نگاهی خسته ، ناراحت و جدی .دکتر در حالی که قیافه نگرانی به خودش گرفته بود گفت :”متاسفم که باید حامل خبر بدی براتون باشم , تنها امیدی که در حال حاضر برای عزیزتون باقی مونده، پیوند مغزه .”“این عمل ، کاملا در مرحله آزمایش ، ریسکی و خطرناکه ولی در عین حال راه دیگه ای هم وجود نداره, بیمه کل هزینه عمل را پرداخت میکنه ولی هز ینه مغز رو خودتون باید پرداخت کنین .”

–        عمه گوهر این ها چه دخلی به نامزد من داره؟

بیچاره ماری سرتق رنگ از رخش پریده بود. شاید فکر می کرد عمه می خواهد این جوری آماده اش کند تا خبر بدی را به او بدهد.

–        گوش بگیر عمه ، میان حرفم نپر… اعضا خانواده در سکوت مطلق به گفته های دکتر گوش می کردن , بعد از مدتی بالاخره یکیشون پرسید :” خب , قیمت یه مغز چنده؟”;دکتر بلافاصله جواب داد :”۵۰۰۰ تا برای مغز یک مرد و ۲۰۰تا برای مغز یک زن .”موقعیت نا جوری بود , آقایون داخل اتاق سعی می کردن نخندن و نگاهشون با خانمهای داخل اتاق تلاقی نکنه , بعضی ها هم با خودشون پوز خند می زدن !بالاخره یکی طاقت نیاورد و سوالی که پرسیدنش آرزوی همه بود از دهنش پرید که : “چرا مغز آقایون گرونتره ؟ ”دکتر بامعصومیت توضیح داد که:” این قیمت استاندارد عمله ! باید یادآوری کنم که مغز خانمها چون استفاده میشه، خب دست دومه و طبیعتاً ارزونتر!!!!!.”گرفتی عمه ؟… عمه جون خودت از مغزت کار بکش تا بفهمی با کدوم روش حال می کنی؟ خودت را به گدایی ودرویشی بزنی یا ثروتمند و پولدار جلوه کنی یا اصلا هیچ کدوم خودت باشی ونقش بازی نکنی…. می خواهی بری کوه کتانی چینی بپوشی ومی خواهی بروی مهمونی کفش پاشنه بلند… این تویی که آخرش باید یک عمر با این اداهات زندگی کنی؟

نمی دونم ماری سرتق فهمید یا نه؟ اون قیافه ای که من دیدم بعید می دونم اینقدر سریع الانتقال بوده باشه؟! به خصوص که هنوز فکر می کرد بلایی سر نومزدش آمده وما کم کم باید خبرش را به او بدهیم…/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)