تصویب طرح تابعیت کودکان مادران ایرانی

بالاخره طرح اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی تا سن ۱۸ سالگی به تصویب شد.

1

سرويس خبر به دخت/

 خليل حيات مقدم ،عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی تا سن ۱۸ سالگی تصویب شد و  این کودکان تا این سن می توانند از تمامی حقوق شهروندی همانند ایرانیان استفاده کنند، البته در صورتی که ازدواج پدران و مادران آن‌ها با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی صورت پذیرفته باشد.

حیات مقدم افزود: پس از سن ۱۸ سالگی و با توجه به درخواست این افراد و همچنین نداشتن سابقه کیفری به آن‌ها براساس رأی دادگاه تابعیت تعلق خواهد گرفت.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد ساز و کار هویت بخشی به این کودکان گفت: وزرات کشور موظف شده است تا برای این افراد اوراق هویت صادر کند و صادر کردن ان مشمول دریافت هزینه نخواهد بود.

حیات مقدم در زمینه کار این کودکان در سنین ۱۵ تا ۱۸ سالگی تأکید کرد که این افراد مانند یک ایرانی در برابر قانون کار خواهند بود.

در حالی که پیش از این قرار بود تنها در سال ۹۱ این قانون اجرا شود .وی مزبور  قانون را تا پایان سال ۹۵ برای اجرا دارای اعتبار دانست ./انتهاي متن/

نمایش نظرات (1)