زني که رئيس دفتر جديد رئيس جمهور فرانسه شد

زني 42 ساله که اواخر دهه 1980 با “فرانسوا اولاند” رئيس جمهور فرانسه در کورز آشنا شده بود، رئيس دفتر جديد وي شد.

0

سرویس خبر به دخت/

“ايزابل سيما” جانشين ” پي ير بسنارد” رئيس دفتر سابق اولاند مي شود.

“ايزابل سيما” سابقه همکاري طولاني با حزب سوسياليست دارد و در فاصله سالهاي 2000 تا 2008، دبير امور فدراسيون ها ، انتخابات و روابط خارجي حزب شد.

 ايزابل سيما جزء هسته کوچکي از وفاداران بود که فرانسوا اولاند پس از کناره گيري از رياست حزب سوسياليست در سال 2008، براي پيمودن مسير طولاني به سوي اليزه به آنها تکيه کرد.

يکي از دوستان سابق رئيس جمهور مي گويد : ايزابل سيما داراي “فراست سياسي” واقعي است و شناخت بسيار دقيقي از مناطق و نمايندگان دارد.

 اين زن مشهور و در عين حال دور از جنجال از اين پس نقشي مرکزي در ساماندهي برنامه هاي سفر فرانسوا اولاند خواهد داشت.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان/ انتهای متن/

درج نظر