هر کس رگ خوابی دارد

قبلاً، هفت گزینه و یا هفت کلید راهکاری در مورد ارتباط مؤثر یعنی آنچه که شما را بیشتر و بهتر مورد پذیرش دیگران، بخصوص در تعامل با همسر و فرزندان که به شدت مورد نیاز جامعه امروز ماست و آسیب های فراوانی به آن وارد شده، می پردازیم.

11

سرویس ما و زندگی به دخت/

تبسم لحظه ای بیش نیست، ولی یاد آن در سراسر عمر باقی می ماند.

سلام بر دوستان نادیده ولی آشنا.

از شما عزیزان هم دعوت می کنم با تجربه های خود و با دانش خود ما را یاری کنید تا با هم به گفتگو بنشینیم و راه هایی ساده و جذاب و عملی پیدا کنیم و اما برویم سراغ هفت راهکار و نکته روانشناختی دیگر در ارتباط مؤثر.

از نکته هشتم شروع می کنیم( به هفت تای آن قبلاً پرداختیم. در صورت نیاز به صفحات قبلی مراجعه کنید)

8- قبول تفاوت افراد باهم و شناخت ویژگی های روحی ، عاطفی و شخصیتی افراد و رفتار متناسب با آن ویژگی ها.

 شنیده اید که از قدیم می گفتند، هر کس رگ خواب و یا قلقی دارد؟ یعنی در حقیقت ما آدمها هر کدام روحیات خاص خودمان را داریم. بهتر است آنها را بشناسیم و از این شناسایی در جهت رشد و پذیرش ، بدون سوء استفاده در ایجاد ارتباط مؤثرتر، بهره بریم.

9-ارسطو می گوید : در مملکت عشق قانون حکومت نمی کند.

اصلی که هستی بر مبنای آن بنا شده ، عشق است. هستی با عشق آفریده شده و در زیر سایه آن هر چه هست بوی و روی آرامش دارد. پس انسانها را حتی اگر مورد پسند و قبول ما نیستند، دوست بداریم و به اصول آنها احترام بگذاریم. زیرا دوست داشتن و احترام گذاشتن ما را راحت تر به نتیجه می رساند .

10- یک راهکار بسیار کلیدی که می توانیم مهارت آن را در خود با تمرین ایجاد کنیم، این است که یاد بگیریم قبل از هر قضاوتی، برای شناخت خود و دیگران و برقراری ارتباط مؤثر، با دنیا و نگرش دیگران مقابله و مبارزه نکنیم ، بلکه اول به دنیای آنها گام نهیم و بعد آنها را به دنیای خود دعوت کنیم.( این اصل را به خصوص در ارتباط با فرزندان همیشه به یاد آوریم و اثر معجزه آسای آن را تجربه کنیم)

11- کوشش و نظارت غیر مستقیم به کارها داشته باشیم، بخصوص در مورد پیام های تربیتی و اخلاقی خود با جوانان. ( همه خسته اند از این همه بکن ، نکن ، از این همه ذره بین گذاشتن، از این همه چرا چرا و از این همه …)

فکر می کنم برای من هم کافی است تا نوبتی دیگر و دسته کلیدی دیگر.

شما کاربران عزیز، در همین صفحه می توانید در زمینه مسائل ، ارتباطی با فرزندان و.. به عنوان یک والد موفق ، آسیب های تحصیلی ( بی میلی به تحصیل،عدم  انجام تکالیف مدرسه و…) و مسائل تربیتی و عاطفی مانند( ترس، فرا راز مدرسه، پرخاشگری و …) و در زمینه عزت نفس و جرأت ورزی با  تا سپیده به مشاوره بنشینید./انتهای متن/

نمایش نظرات (11)