نظر برگزیده برای مسابقه اول “یک عکس یک نظر”

از میان نظرات رسیده، یک نظر به توافق آرا انتخاب شد…

3

سرویس مسابقه به دخت/

اولین مسابقه “یک عکس یک نظر” مان با شرکت فعال دوستان پایان گرفت. هیأت داوران مسابقه نظرhoseini  را بهترین نظر برگزیده مسابقه انتخاب کرد.

در ره منزل” مجنون” که خطرهاست در آن

شرط اول قدم آن است که” لیلی” باشی!

از کاربر محترم تقاضا می شود که تلفن تماس خود را برای به دخت به آدرس زیر  بفرستند تا در اولین فرصت جایزه ایشان تقدیم شود.

behdokht.ir@gmail.com

نمایش نظرات (3)