ايجاد ۷۰۰ هزار کسب و کار خانگي

رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري از ایجاد۷۰۰ هزار شغل در کسب و کار خانگي خبر داد.

0

سرویس خبر به دخت/

  مریم مجتهدزاده رئيس مرکز امور زنان و خانواده اظهار داشت: با عضويت مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در شوراي عالي اشتغال کشور،  حوزه سياستگذاري و ايجاد بسترهاي لازم براي حضور زنان در کسب و کار خانگي فعال در شوراي عالي اشتغال شد.

وي افزود:‌ دو پيشنهاد مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري که به شوراي عالي اشتغال ارائه شده بود مورد تصويب قرار گرفت.

نخست تعداد ضامن‌ها براي دريافت تسهيلات در مشاغل خانگي زنان از دو نفر به يک نفر کاهش يافت.

 دوم زنان سرپرست خانوار از اين پس مي‌توانند از حساب يارانه‌هاي خود به عنوان تضمين بانکي براي گرفتن وام استفاده کنند.

رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري اضافه کزد: با انعقاد تفاهم‌نامه با صندوق مهر امام رضا (ع) در سال گذشته تعداد ۵ هزار شغل مستقيم و پايدار براي ۵ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار فراهم آمده است.

مجتهدزاده به تفاهم‌نامه ديگري به مبلغ ۵ ميليارد تومان که  بهمن سال گذشته با صندوق امام رضا (ع) منعقد شده اشاره کرد و گفت:‌براساس اين تفاهم‌نامه وام‌هاي ۳ تا ۵ ميليون توماني به ۲ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي تعلق مي‌گيرد که اين وام‌ها در حال توزيع هستند./انتهای متن/

درج نظر