و اما بعد از طلاق…

ماری سرتق این بار عمه را واداشت که در باره بعد از طلاق کلی اطلاعات به او بدهد.

0

سرویس ما و زندگی به دخت؛ انیسی/

ماری آرام وارد اتاق شد. انگار که روح سرگردان وارد شده است. نگاهی به گوشه ی اتاق انداخت. آب دهانش را چنان با صدا قورت داد  که سر ما به سوی او چرخید. عمه که او را با عینک ذره بینی تماشا می کرد گفت: خبری شده سرتق؟

–  نه خبر خاصی که نیست.

–  خبر غیر خاصی شده؟

–   … اوهوم… دوستم مشکل دارد. ذهنم مشغول شده است.

–  کدوم دوستت؟ چه مشکلی؟

ماری سرتق با من و من گفت: شما او را نمی شناسید. طلاق گرفته… یعنی هنوز طلاق نگرفته، می خواهد طلاق بگیره.  می ترسد… یعنی از عواقب طلاق می ترسه…

–  حتماً پای کاره؟

–  کدوم کار؟

ماری این را گفت و نشست روبه روی عمه. ما چهارتا زل زده بودیم به او. مونا ژیگول زیر لبی گفت: غلط نکنم مشکل خودش است. دوباره با ساسی جون کُنتاک کرده حسابی!

–  حالا چی شده تو را فرستاده، مگر خودش زبون نداره؟

–  خجالت می کشه!

–  از چی؟

–  از اینکه همه گفتند این مردِ بومِ تو نیست او قبول نکرد. حالا پشیمونه. می خواهد جلوی ضرر بیشتر را بگیرد.

–  خُب باید بدونه که بعد از طلاق آدم یک باره تنها می شود. بعضی هایی که فکر می کردند طلاق یک راه نجات بی نظیره، بعد طلاق فکر می کنند لازم است دوباره ازدواج کنند تا. هم از حرف مردم راحت  شوند و هم سرو سامون بگیرند. در حالی که اینها باید کمی به خودشان فرصت فکر کردن هم بدهند.ضمنا برای خالی نبودن زندگی شان  بهتر است با ورزش و دیدار دوستان، یادگیری هنر و… سرشان را گرم کنند.

نیلا بلا گفت: اما نباید سر خود را زیادی شلوغ کند. بعضی وقت ها برای فراموش کردن ناراحتی ها و از همه مهم تر، پر کردن تنهایی خود، بعد از طلاق آن قدر کار برای خود می تراشند که دیگر وقتی برای تفریح ندارند. اضافه کاری زیاد، شغل دوم یا شرکت در کلاس های آموزشی . البته بعد از مدتی بیشتر این افراد متوجه می شوند که بیش از قبل مریض می شوند، سرما می خورند یا احساس ضعف به سراغ آن ها می آید.

مونا ژیگول گفت: می دونی چرا؟ یکی از اولین تغییرات کاهش قدرت ایمنی بدن است. این افرادی که بعد از طلاق به صورتی افراطی سر خود را گرم می کنند، دیگر استرس و تنش را در سطح بالا احساس نکرده و باعث می شود بدنی که از قبل دچار تغییراتی شده است فرصت بهبود را از دست بدهد. بعد از طلاق، افراد حتما باید استراحت و خواب کافی داشته باشند. از طرفی، رسیدگی به تغذیه و ظاهر اهمیت دارد. چون آدم می تواند بخشی از اعتماد به نفسی را که طی طلاق از دست داده ، به دست آورد.

شیرین شُله گفت: تازه نباید دنبال هر تفریحی رفت.

نیلا اضافه کرد: ولی تنهایی از همه بدتر است.

/انتهای متن/

درج نظر