نومزد ماری سرتق -2

ماری سرتق، نوه دختری گلین خانوم با سفارش ویژه مادربزرگش آمد پیش عمه گوهر. نه اینکه عمه گوهر تاج الملوک دوره سه تا شوهر را دیده، از زیر و بم زندگی چیزهایی می داند که تو دکون هیچ عطاری پیدا نمی شه!

2

سرویس فرهنگی به دخت/

–        می دونی چیه باید تمثیل های خوبی در بیاورم تا حرف های این جواهرالسلطنه را از ذهن سفید ماری جون پاک کنم. چه حرف ها! مرد ها بارون بهاری اند…

عمه گوهر تاج الملوک، این ها را رو به من گفت که پای کامپیوتر نشسته بودم . سریع گفتم: خب شما هم بگو؛ مردها مثل « کامپیوتر » هستند. کاربری شان سخت است و هرگز حافظه ای قوی ندارند.

–        نه…نه،ممکنه اون هم بگه زن ها مثل کامپیوتر هستند یک بار خودش را می گیری و زود پشیمون میشی که اگر این را نخریده بودم، مدل جدیدترش بهتر بود.

–        خب بگو…مردها مثل مخلوط کن هستن، در هر خانه یکی از آنها هست، ولی نمیدونین به چه درد میخوره!

–        اون هم میگه زن ها مثل ماشین رخت شویی اند، خیلی استفاده دارند، اما وقتی خراب شد، دیگه به درد نمی خورن. تعمیر فایده نداره باید به فکر نویش باشی.

–        خب بگومردها مثل « پاپ کورن » ( ذرت بو داده ) هستند. بامزه هستن، ولی جای غذا را نمی گیرن!

–        نه، اون هم می گه زنها مثل کیک خامه ای هستن، با نگاه اول آب از لب و لوچه آدم آویزان میشه، اما کمی بعد دل آدم را میزنه. تازه باید مراقب باشی زیاده روی نکنی که مرض قند می گیری!

–        …

–        ….

–        بگو مردها مثل نوزاد هستند، در اولین نگاه شیرین و بامزه هستند. اما خیلی زود از تمیز کردن و مراقبت از آنها خسته می شوی.

–        نه، اون هم می گه زنها مثل بچه ها هستند تا وقتی که ساکتن خوبن.

–        خب، مردها مثل « طالع بینی مجلات » هستند. همیشه به شما میگن که چه بکنید و معمولاً هم اشتباه می گن.

–        اون هم میگه زن ها مثل آگهی بازرگانی هستند، حتی یک کلمه از چیزهایی را که میگن نمی شه باور کرد.

–        مردها مثل چراغ راهنمایی هستن، مرتب رنگ عوض می کنن.

–        زن ها مثل خط عابر پیاده هستند ، استفاده کردنش بی فایده است واستفاده نکردنش خطرناک…

–        مردها ،…مردها مثل پیاز هستند ظاهر سفید و ظریفی دارن، اما باطنشان اشک آدم رو در می‌آره.

–        نه، اون هم می گه زنهامثل ظرف سفالی هستن بدون رنگ و لعاب جلوه ای ندارن.

–        مردها مثل « سیمان » هستن. وقتی جائی پهنشان می کنی باید با کلنگ آنها را از جا بکنی.

–        زن هامثل…مثل سکوت هستن، با کوچکترین حرفی میشکنن.

–        پس چی بگیم؟؟

–        حقیقت رو. مرد و زن نداره، همسر خوب مثل الکله، دیر بجنبی همه اش می پره!

عمه نفس راحتی کشید. فکر کنم دیگر خسته شد از بس با جواهرالسلطنه کَل کَل کرد!/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)