پاپ: انتقاد غرب از اسلام کورکورانه است

“ پائولو دالیلیو” پاپ ایتالیایی با اشاره به انقلاب های عربی و رسیدن اسلامگرایان به حکومت و تطبیق شریعت اسلامی بر قوانین کشورهای اسلامی تاکید کرد: احترام نگذاشتن به قوانین کشورهای اسلامی نشان از دشمنی با آنان دارد.

0

سرویس خبر به دخت/


به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از پایگاه الشرق، وی در گفت وگویی خبری با روزنامه فرانسوی در مورد لزوم قبول اسلام از سوی غرب بیان کرد: ما باید یاد بگیریم که به مسلمانان و قدرت آن ها بر اداره امور کشورهایشان اعتماد کنیم و با آنان همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم.
پاپ ایتالیایی با اشاره به مسیحیانی که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند گفت: هر ملتی اعم از مسلمان و مسیحی باید تابع قوانین مربوط به اکثریت باشد، حتی اگر قوانین اکثریت بیانگر این باشد که مسیحیان تابع قانونی باشد که شریعت اسلامی را تطبیق دهد، نیز چنین قانونی محترم است.
پاپ دالیلیو خطاب به کشورهای غربی گفت: ما به عنوان غرب موظف هستیم که به فرهنگ و اعتقادات ملل دیگر از جمله مسلمانان احترام بگذاریم، در غیر این صورت در برخورد با مسلمانان وارد جنگ جهانی خواهیم شد.

او همچنین تاکید کرد اگر مسلمانان در کشورهای خود راحت زندگی کنند، انسان هایی میانه رو خواهند بود اما ظلم و ستم هر ملتی را افراطی بار خواهد آورد.
وی در پایان اضافه کرد: هر کس به شریعت اسلامی اعتراض کند، نشانگر آن است که چیزی در مورد آن نمی داند و یا مطالعه ای درباره آن نداشته است، بنابراین می توان انتقاد غرب از تطبیق شریعت اسلامی را انتقادی کورکورانه دانست که نیازمند تحلیل و بررسی است.

/انتهای متن/

درج نظر